Chuyên viên về Medicare Medical hướng dẫn đáng tin cậy

X

Thank you for contacting with us!!

About

Sự khác biệt giữa Medicare, Medi-Cal, và Medicaid là gì?

Mọi người bắt đầu điều tra các lựa chọn chăm sóc sức khoẻ lâu dài của họ một cách nhanh chóng đi qua các điều khoản này. Những điều sau sẽ hy vọng giúp bạn hiểu những điều khoản này là gì và sự khác biệt giữa chúng.

Medicare là chương trình liên bang cung cấp cho người từ 65 tuổi trở lên hay Những người dưới 65 tuổi bị khuyết tật nhất định, Mọi người ở bất kỳ tuổi nào đang ở giai đoạn cuối của bệnh thận.

Medicaid là chương trình liên bang-Tiểu bang liên kết cung cấp (trong số những thứ khác) chăm sóc dài hạn cho người cao niên. Medi-Cal là chương trình Medicaid Liên bang được gọi là ở California. Do đó, Medicaid và Medi-Cal thực chất là cùng một.

MEDICARE

Medicare có một số "bộ phận" bao gồm:

1/ – Phần A (bảo hiểm bệnh viện)

bao gồm bệnh viện, cơ sở điều dưỡng chuyên môn, sức khỏe tại nhà, hospice (bệnh viện cho người hấp hối). Bạn không phải trả chi phí hàng tháng cho phần A nếu bạn đã làm việc và đóng thuế An Sinh Xã Hội ít nhất 40 tín chỉ. Nếu làm ít hơn 40 tín chỉ quy định bạn phải trả lệ phí hàng tháng cho Phần A. Khi sử dụng Phần A, bạn sẽ đóng deductible và copay.


2/ – Phần B (bảo hiểm y tế)

bao gồm các dịch vụ bác sĩ cần thiết, phòng ngừa (preventive), dụng cụ y tế, dịch vụ bệnh viện ngoại trú, xét nghiệm, chụp quang tuyến, chăm sóc sức khỏe tâm thần, và một số dịch vụ y tế tại nhà và xe cấp cứu. Lệ phí của phần B bắt đầu từ $121.80 hàng tháng nhưng có thể cao hơn tùy theo thu nhập của quý vị. Phần B có tiền khấu trừ (deductible) hàng năm. Ví dụ trong năm 2016 là $166 và 2017 là $204 và quý vị phải trả 20% (coinsurance) trên số tiền còn lại.


3/ - Phần C và D của Medicare thì như thế nào?

Khi đã có Original Medicare là (Medicare nguyên thủy), quý vị có hai con đường lựa chọn.
Lựa chọn 1: là vẫn giữ Original Medicare vì quyền lợi của nó. Và mua thêm phần D. Medicare nguyên thủy không bao trả tiền thuốc theo toa. Cho nên, quý vị phải mua thêm Phần D. Mỗi công ty bảo hiểm có lệ phí, danh sách thuốc và giá thuốc khác nhau cho nên cần goi 1-949-258-0999 để được tư vấn để so sánh và lựa chọn một chương trình bảo hiểm phù hợp và đáp ứng với những loại thuốc mà quý vị đang dùng. Nếu quý vị không mua Phần D khi có Medicare Phần A hoặc Phần B, thì quý vị có thể bị phạt. Vì chi phí của Medicare nguyên thủy rất cao khi đi khám bác sĩ hoặc nằm bệnh viện, quý vị có thể mua thêm Medicare Supplement (được gọi là Medigap) qua các công ty tư nhân, có thể giúp trả một số chi phí chăm sóc sức khỏe mà Original Medicare không trả, như tiền deductible, copay, và coinsurance. Quý vị phải có Medicare Phần A và Phần B rồi mới mua được Medicare Supplement. Nhiều người không có khả năng để trả chi phí cho Medicare phần B, D và Medicare Supplement, có thể từ $200- $300 cho mỗi tháng, nên có thể chọn bảo hiểm Medicare thông qua một chương trình Medicare Advantage (HMO) thay vì thông qua Original Medicare. Ghi Danh Xin Goi 1-949-258-0999 hay Email : info@baohiem2018.com Để Biết Thêm Thông Tin
Lựa chọn 2: là ghi danh vào chương trình Medicare Advantage (HMO)– phần C. Phần C, bao gồm phần A, B và D. Ngoài lệ phí của phần B, mỗi tháng quý vị có thể trả thêm từ $0 trở lên cho Medicare Advantage phần C theo công ty bảo hiểm mình lựa chọn. Phần C được bán qua các công ty bảo hiểm tư nhân có hợp đồng với chính phủ. Chương Trình Medicare Advantage (HMO) phải cung cấp ít nhất các lợi ích tương tự như Original Medicare, nhưng mỗi công ty bảo hiểm có các quy tắc, chi phí và hạn chế khác nhau. Những quyền lợi có thêm bao gồm: dịch vụ cấp cứu khi đi du lịch ở nước ngoài, chẩn đoán răng, khám mắt định kỳ, và phòng tập thể dục. Ghi Danh Xin Goi 1-949-258-0999 hay Email : info@baohiem2018.com Để Biết Thêm Thông Tin

Chương trình HMO dành cho bạn

  • Central Health Plan (HMO)

  • Brand New Day Health Plan (HMO)

  • EASY CHOICE Health Plan (HMO)

  • AARP Drug Plan (UHC-HMO)

  • Silver Script PLAN (Cover Drug Plan only)

  • Care 1st (HMO)

How Can We Help?

(949) 528-0999